zondag 22 juni 2014

Metsen gevelstenen

Dit weekend zijn we gestart met het metsen van de façadesteen. Omdat de binnenmuren op de verdieping nog steeds niet volledig gelijmd zijn, hebben we ons opgesplitst in twee groepen. De ene groep heeft zich bezig gehouden met het verder lijmen van de (binnen)muren op de verdieping. De tweede groep is gestart met het metsen van de gevelstenen. Vooraleer dat er kon gestart worden met metsen van deze stenen, hebben we uiteraard isolatie geplaatst. Wij hebben gekozen voor een spouwisolatie met dikte van 14 cm. Onder de waterkeringsfolie hebben een ander type isolatie geplaatst, meer bepaald XPS-isolatie met dezelfde dikte van 14 cm. Dit is dezelfde isolatie als deze die in de fundering geplaatst is. Aangezien de eerste laag stenen onder de grond zullen komen te zitten, is de steen die gemetst werd een gewone klinker. Onderaan ons huis zullen we later een gevelplint van 40 cm hoogte in blauwe hardsteen plaatsen, vandaar dat we tot die hoogte eerst boerkes gemetst hebben (waar we dan later de gevelplint vóór zullen plaatsen). Bovenop de laag boerkes zijn we dan eindelijk begonnen met het metsen van onze gevelsteen. Na een dagje metsen zijn we al tot op redelijke hoog geraakt. Hopelijk raken we op de verdieping snel klaar met lijmen want we willen nog vóór het bouwverlof de welvingen laten leggen en de beton laten storten.