donderdag 27 februari 2014

Uitmetsen fundering

De volgende stap is het uitmetsen van de fundering met twee lagen betonstenen. Daarboven komt dan een smalle betonsteen die zal dienen als buitenkant van de vloerplaat.
Na het uitmetsen van de fundering moeten alle vakken terug opgevuld worden tot op het niveau van de binnenste betonsteen met zand. Dit moet dan goed aangedamd worden.

Omwille van het nogal kwakkelige weer eind 2013 en in januari en februari 2014, zijn deze werken over verschillende weekends gespreid.De eerste steen! Allez, funderingssteen, telt eigenlijk niet mee!

Dichtgooien van de "voegen" met mortel
En Derry zag dat het goed was!
Metsen van de bovenste betonsteen
Bezetten van de betonstenen met mortel. Vaak wordt deze nadien nog ingesmeerd met teer of vochtbescherming voor ondergronds metselwerk maar onze metser heeft ons dit afgeraden. Wij hebben als compensatie hiervan wel de stenen bedekt met plastiek tot volledig onderaan de onderste betonsteen.

Dochterlief op bezoek!


Voila, het zand zit erin en alle betonstenen zijn gemetst!

Uitzetten bouwlijnen + uitgraven en gieten van de funderingssleuven

Vooraleer we met het grove werk kunnen beginnen, moeten alle bouwlijnen natuurlijk eerst uitgezet worden. Om zeker te zijn dat we dit 100 procent goed doen, hebben we in ieder geval al voor een eerste keer de hulp ingeschakeld van onze metser. Op een goeie voormiddag stonden alle bouwlijnen uitgezet en was alles klaar voor de volgende stap, namelijk het uitgraven van de bouwgrond en de funderingssleuven.

Daags na het uitzetten was het dan eindelijk zover. Aangezien onze bouwgrond een pak hoger lag dan het straatniveau, moest er heel wat grond uitgegraven en weg gevoerd worden. Wat graafwerk leerde in ieder geval ons als snel dat we geen schrik moesten hebben om te werken met klassieke fundering op staal. De harde ondergrond was namelijk al op de meeste plaatsen op minder dan 1 m terug te vinden. Op sommige plaatsen zaten we zelfs al in de harde ondergrond te graven vooraleer we moesten beginnen met het uitgraven van de funderingssleuven!

Na een avondje grond uitgraven was het de volgende dag tijd voor het uitgraven van de funderingssleuven en het gieten van de fundering. Ondanks het feit dat we onmiddellijk op de harde ondergrond groeven, moest er nog tenminste een diepte van 60 cm uitgegraven worden om voldoende stabiliteit te garanderen. Wij hebben, voor alle zekerheid, in ieder geval overal een diepte van zo'n 70 à 80 cm voorzien. Na het uitgraven van de sleuven moet ook de aardingslus overal rondom het huis een paar cm onder de harde ondergrond ingegraven worden (die mag namelijk niet in contact komen met de beton) en moet de energiebocht nog op de juiste hoogte vastgemaakt worden zodat die niet gaat wegdrijven in de beton! Nog snel enkele pvc buisjes over het uiteinde van de aardingslus en een goeie voormiddag arbeid later was het zover en kon de fundering gegoten worden!


  Bouwtafeltje, werfradio, bouwplan en krachtvoer
                                         


Armspieren kweken ...

De energiebocht
                                                     


Nu kon de beton enkele dagen uitdrogen en dan was alles klaar voor de volgende stap: uitmetsen van de fundering en opvullen met zand.