zondag 21 september 2014

De deadline...

Het is ondertussen al een hele tijd geleden dat ik deze blog up te date gehouden heb. Grootste reden hiervan is te wijten aan tijdsgebrek want we hebben de laatste weken en vooral dagen serieus moeten doortrekken op onzen bouw. Begin vorige maand heeft onze ramenboer ons namelijk op de hoogte gebracht dat hij de ramen en deuren vóór begin oktober moet kunnen plaatsen want vanaf dat begint hij aan een groot project en kan hij zich onmogelijk vrijmaken voor andere opdrachten. Dat was toch even slikken en schrikken want we zaten een beetje achter op schema en tegen dat de ramen konden geplaatst worden, moest er nog een pak werk verricht worden: metsen van de volledige achtergevel en afwerken van de voorgevel, beton storten op de welvingen van de zoldervloer, puntgevels lijmen, een gedeelte van de gaten voor de ventilatie boren, sleuven van de elektriciteit uitslijpen, dakgebinte timmeren en onderdak plaatsen ... Een hele karwei om dat allemaal slim te krijgen maar het was dus ofwel tegen eind september winddicht ofwel een heel lange periode wachten en in dat laatste hadden we echt geen zin!
Tijd dus om de hulp in te roepen van onze metser Guido. Dankzij zijn hulp en enkele van zijn werkmakkers (merci Joris, Michiel en Robert) hebben we het metselwerk uit handen kunnen geven en stond de voor- en achtergevel op enkele dagen tijd omhoog! Intussen is ook de beton op de welvingen gestort en nadat de dakwerker de houten punten van het gebinte is komen uitzetten, konden wij ons bezig houden met het lijmen van de puntgevels. Deze week hebben we via diamantboringen al een deel van de gaten voor de buizen van de ventilatie geboord. Vandaag hebben we dan de sleuven voor de elektrische leidingen uitgefreesd en "uitgeschoten" met de boorhamer. Een vervelend en vuil werkje maar iets wat wel moet gebeuren vóór de plaatsing van ramen en deuren.
Het was tot nu toe al een ferme prestatie van ons maar voorlopig lijkt alles op tijd te lukken! De eerstvolgende dagen komt onze dakwerker het dakgebinte timmeren en het onderdak leggen. De blauwe boordsteen, dorpels en deurportiek zijn reed opgemeten en deels geleverd en zullen in de loop van de volgende dagen ook geplaatst worden zodat ons huisje tegen het einde van de maand grotendeels winddicht zal zijn!
Onderstaande foto's tonen de verdere evolutie van ons huis.
vrijdag 25 juli 2014

Metsen gevelstenen (vervolg)

Deze week en volgende week kunnen we "genieten" van een weekje verlof dus dat geeft ons de mogelijkheid om de façadestenen verder te metsen. Ondertussen zijn ook de welvingen die onze verdieping afdekken, gelegd en is alles rondom grotendeels bekist. Hier heb ik helaas geen foto's van. 
Van het metsen zelf moet ik de technische uitleg schuldig blijven. Ik heb me beperkt tot het dienen van de metsers wat op zich al genoeg werk met zich meebracht. Hieronder enkele foto's die de evolutie van het metsen weergeeft!

zondag 22 juni 2014

Metsen gevelstenen

Dit weekend zijn we gestart met het metsen van de façadesteen. Omdat de binnenmuren op de verdieping nog steeds niet volledig gelijmd zijn, hebben we ons opgesplitst in twee groepen. De ene groep heeft zich bezig gehouden met het verder lijmen van de (binnen)muren op de verdieping. De tweede groep is gestart met het metsen van de gevelstenen. Vooraleer dat er kon gestart worden met metsen van deze stenen, hebben we uiteraard isolatie geplaatst. Wij hebben gekozen voor een spouwisolatie met dikte van 14 cm. Onder de waterkeringsfolie hebben een ander type isolatie geplaatst, meer bepaald XPS-isolatie met dezelfde dikte van 14 cm. Dit is dezelfde isolatie als deze die in de fundering geplaatst is. Aangezien de eerste laag stenen onder de grond zullen komen te zitten, is de steen die gemetst werd een gewone klinker. Onderaan ons huis zullen we later een gevelplint van 40 cm hoogte in blauwe hardsteen plaatsen, vandaar dat we tot die hoogte eerst boerkes gemetst hebben (waar we dan later de gevelplint vóór zullen plaatsen). Bovenop de laag boerkes zijn we dan eindelijk begonnen met het metsen van onze gevelsteen. Na een dagje metsen zijn we al tot op redelijke hoog geraakt. Hopelijk raken we op de verdieping snel klaar met lijmen want we willen nog vóór het bouwverlof de welvingen laten leggen en de beton laten storten.

zaterdag 31 mei 2014

Lijmen verdieping

Het is ondertussen even geleden dat ik iets op de blog geplaatst heb maar dat wil daarom niet zeggen dat we de laatste weken stil gezeten hebben, integendeel! Van het gieten van de beton op de welvingen heb ik spijtig genoeg geen foto's kunnen maken wegens te druk bezig. Sindsdien zijn we begonnen met het lijmen van de muren op de verdieping. De eerste laag stenen hebben we terug in de mortel moeten vastzetten maar de volgende lagen konden terug gelijmd worden. Aangezien er meer binnenmuren zijn dan beneden, en dus ook we meer meet- en zaagwerk, zien we iets trager vooruitgang dan bij het lijmen beneden maar ondertussen begint er ook boven stilaan vorm in te komen.Hieronder een paar foto's die de evolutie op de verdieping, verspreid over verschillende weken, illustreren!